full screen background image
Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Vinčanska napredna kultura

Postoje brojne pretpostavke o tome kako je Vinčanska kultura uspela da se razvije. Od onih da je za to zaslužna nama nepoznata civilizacija, do onih da je civilizacija bila naprednija nego što se zna. Kako bilo, na razvoj Vinčanske kulture najviše je uticala povoljna klima. Klimatski uslovi bili su takvi da je praistorijski čovek mogao da se nastani na tom području. Oko 7.000. godine pre nove ere nastao je takozvani klimatski optimum usled koga su se ledničke mase otopile, a pojas četinarskih šuma se pomerio ka severu. Klima je postala pitomija – topla i vlažna – što je rezultiralo pojavom listopadnih šuma na Balkanskom poluostrvu. Kada je neolitski čovek prestao da bude nomad i da brine o tome kako da nadje novo stanište, bio je u stanju da se posveti napretku i stvaranju civilizacijskih tekovina. Osim toga, blizina Dunava bila je još jedan povoljan uslov za razvoj.
Vinčanska kultura najznačajniji je period neolita, a pojavila se na Balkanu i bila je tehnološki najnaprednija praistorijska kultura. Pretpostavljamo da vas sada zanima šta je to što ovu kulturu izdvaja od drugih ih tog vremena i stavlja je na prvo mesto.

Ovi praistorijski ljudi gradili su kuće veoma uspešno. Postoje čak dokazi da su rušili kuće i ponovo ih gradili, što govori u prilog tome da su verovatno imali i proračune i planove kojih su se pridržavali. Osim toga naselja koja su gradili bila su uredjena i uslovno možemo govoriti o urbanistički planovima. Što se tiče ekonomije ona je bila mešovitog tipa. Stanovnici su se bavili stočarstvom i poljoprivredom, ali i lovom, ribolovom i sakupljanjem plodova. Ali najznačajnije dostignuće svakako je vinčansko pismo. Pismo je ostalo sačuvano jer je bilo urezano na grnčariji i figurinama. Reč je o pismu koje do današnjih dana nije objašnjeno do kraja. Pojedini autori uočili su sličnost vinčansog pisma i ćirilice, ali do danas nije utvrdjena apsolutna povezanost. Naučnici još uvek nisu otkrili kojim su jezikom govorili pripadnici ove kulture i iz tog razloga je veoma teško u potpunosti razumeti vinčansko pismo.
Vinčanski čovek se sigurno nije osećao usamljeno. Figurine koje je pravio i koristio za vreme praznika i obreda govore u prilog tezi da se obraćao bogovima i imao božanstva u koja je verovao. Osim toga pripadnici vinčanske kulture sahranjivali su svoje umrle članove što takodje govori u prilog tome da su bili vrlo napredni za vreme u kojem su živeli a to je period izmedju 5500. i 4000. godine pre nove ere.

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *