full screen background image
Search
Saturday 20 January 2018
  • :
  • :

Tag: , ,

Da li slušate džez?

Džez je jedna od onih stvari o kojima većina ljudi nema dovoljno znanja, pa ni dovoljno simpatija. Postoje brojne predrasude da se radi o...