full screen background image
Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

Tag: , ,

Uticaj boja na ljude

Boja je deo širokog elektromagnetnog spektra koji uključuje i mikrotalase i svetlost. Uticaj boja na čovekov mozak predmet je mnogih...

Život u boji

Zabilježiti trenutak, i čar koju nosi, cilj je koji sebi postavljaju mnogi fotografi. National Geographic prepoznat je u svijetu po...

Ako je tamno, neka makar bude ljubičasto

Jedna od izranjenih, izderanih duša ovoga grada, sjedjela je toga dana, u suton, dolje, pokraj rijeke zlatnosmeđe boje, kovitlave u...

Pokret u znaku boje

Heather Hansen je umjetnica koja pokret koji uključuje njeno cijelo tijelo pretapa u iracionalni odraz na bijeloj podlozi po kojoj se...