full screen background image
Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Radomir Konstantinović – iskustvo nam je palanačko

Radomir Konstantinović, filosof i  književnik, veliki kritičar rata i nacionalizma, rekao je istinu na ,,uho palanačkoj oholosti“ , između ostalog da nacionalizam ne dovodii samo do razaranja već vodi naciju na groblje.

Palanački duh trijumfuje dok mi ne odobravamo ogledalo koje je Konstantinović stavio pred nas, u ogledalu provincija koja nam ne da naprijed. Još smo u palanci ,,ni na Istoku, ni na Zapadu“, a Konstantinovića ne prihvatamo.

Izdvajamo samo neke od citata Konstantinovića , iz njegovog djela Filosofija palanke, iz ,,najveće neprilike za naše male mozgove“ o kojima treba misliti dok se pitamo ko jesmo

  Iskustvo nam je palanačko.

Palančanin, međutim, verniji je palanci nego samom sebi, bar po osnovnom svom opredeljenju. On nije pojedinac na personalnom putu; on je sumum jednoga iskustva, jedan stav i jedan stil. Ono što on čuva, kad čuva palanku, to je taj stav i stil.

U svetu palanke, važnije je dobro se držati ustaljenog običaja nego biti ličnost.

Život je rutinski život, siguran onom sigurnošću koju nudi rutina.

Palanka nije u svetu, ona je u duhu, svud moguća.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *