full screen background image
Search
Tuesday 23 January 2018
 • :
 • :

NISI SAMA – psihoonkologija, psihološki faktori kod malignih bolesti

Centar za žensko i mirovno obrazovanje  ANIMA,  dana 19. septembra  u 19.00 sati, u Gradskoj kući  u Nikšiću, organizuje predavanje na temu  :

 PSIHOONKOLOGIJA – psihološki faktori kod malignih bolesti

ANIMA  uz podršku Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i socijalnog staranja  realizuje projekat NISI SAMA  – psihološka podrška ženama bolesnim od malignih bolesti reproduktivnih organa ( i drugih organa) kako bi se na osnovu rezultata  procijenila potreba za  uključivanjem stručnjaka  psiho-onkologije u liječenje i izvodljivost primjene sličnih programa u sklopu standardnog  zdravstvenog tretmana ili vida socijalne zaštite.

Psihoška  podrška treba da  omogući oboljelim ženama optimalan  stepen nezavisnoti i kvaliteta života  tokom liječenja, razumijevanje smisla bolesti, kao i da podstakne  razvoj vještina samopomoći i aktivan odnos prema zaštiti vlastitih prava u procesu liječenja.

Cilj  psihološkog rada je da :

 • Smanji psihološki i socijalni stres
 • Pruži pomoć u prevazilaženju krize i uspostavljanju psihičke ravnoteže
 • Ublaži i ukloni psihološku patnju i bol (smanjenje anksioznosti i depresivnosti)
 • Pruži podršku u razrešavanju aktuelnih konfliktnih situacija koje mogu imati negativan uticaj ne dijagnositku i terapijski proces
 • Olakša odlučivanje o onkološkom liječenju
 • Pruži podršku u uspostavljanju narušenog samopoštovanja i sampouzdanja
 • Podstakne ostvarenje ličnih želja, kreativnih potencijala i humora
 • Smanji psihološki i socijalni stres u porodici
 • Olakša uspostavljanje porodične dinamike koja omogućava razvoj nezavisnosti i  stabilizatorskih potencijala porodice

Tim ANIME poziva sve zainteresovane da čuju o ovoj temi i o projektu koji realizuju tokom 2017.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *