full screen background image
Search
Wednesday 21 February 2018
  • :
  • :

Misterija zvana crna rupa

Poslednjih decenija naučna dostignuća u vezi sa kosmosom dostigla su vrhunac. Pitanja ko smo i odakle dolazimo uvek su interesovala čoveka, stoga i danas ova tema dobija veliku medijsku pažnju. Nauka je više nego ikada do sada popularizovana. Sama popularizacija nauke ponekad može imati i negativne posledice, u kojima se ostavlja mesta za teorije zavere i pogrešne interpretacije. No, to nije tema ovog članka. Pitanja koje nas interesuju i na koje ćemo pokušati da damo odgovore je šta su to crne rupe, kako nastaju i da li predstavljaju potencijalnu opasnost po planetu Zemlju.

Pri objašnjenju nastanka crnih rupa treba krenuti od životnog ciklusa zvezde. U teoriji, svaki objekat može postati crna rupa, ali u praksi ona najčešće nastaje samo na jedan način, a to je kroz gravitacioni kolaps izuzetno masivne zvezde. Veličina takvih zvezda veća je najmanje 20 puta od našeg Sunca.  Po definiciji, crna rupa je objekat izuzetno jakog gravitacionog polja koje ne dozvoljava da se ista odvoji od nje. Logika po kojoj je dobila naziv jeste činjenica da se od nje čak ni svetlost ne može odvojiti i da je ona gotovo nevidljiva. Način na koji su je naučnici ipak primetili jeste taj da su zvezde kružili ni oko čega, što je nemoguće, pa su istraživanjem shvatili da je na delu usisavanje zvezde od strane crne rupe.  Pošto se radi o jakoj gravitacionoj sili, crna rupa ima mogućnost da privlači druge objekte u kosmosu. U tom kontekstu se o crnim rupama govori kao svojevrsnim usisivačima. One će usisati sve što im se nadje dovoljno blizu, i pritom će ga jake sile gravitacije rasparčati na najmanje deliće. Ali bez panike! U centru naše galaksije nalazi se supermasivna crna rupa, što je oko 26.000 svetlosnih godina daleko ruba na kom se nalazi naša planeta. Ta udaljenost je sasvim dovoljna da se Zemlja ne nadje u opasnosti da bude uništena.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *