full screen background image
Search
Tuesday 23 January 2018
  • :
  • :

,, Dostupnost fizikalne terapije osobama sa invaliditetom u opštini Nikšić“

NVO ,,Ljepota zdravlja“ organizovala je okrugli sto na temu ,, Dostupnost fizikalne terapije osobama sa invaliditetom u opštini Nikšić“ koji je dio projekta : ,, Fizikalna terapija, manje komplikacija – naša bolja socijalizacija“ koji je podržan od strane Ministarstva finansija, kroz konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Projekat ima za cilj razvijanje održivog modela servisa fizikalne terapije u zajednici usmjerenih na podizanje kvaliteta života i socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom, prevencija komplikacija koje mogu nastati kao posledica invaliditeta i unapređenje zdravstvenog statusa osoba sa invaliditetom.

Okrugli sto koji je održan u  hotelu ,,Jugoslavija“ okupio je predstavnike Doma zdravlja Nikšić, Komore fizioterapeuta Crne Gore, političkih partija i civilnog sektora. Koncept okruglog stola omogućio je sagledavanje primjera dobre prakse ali i svih prepreka koje treba savladati kako bi fizikalna terapija postala dostupnija osobama sa invaliditetom. Poseban akcenat je stavljen na moguća rješenja i buduće akcije.

Opšti zaključak definisan od strane učesnika je to da je nedostatak sredstava za realizaciju postojećih planova i aktivnosti glavni problem, da je potrebno zaposliti nove ljude,  formirati mobilne timove fizioterapeuta, poboljšati stepen informisanosti i senzibilisanosti svih građana na potrebe lica sa invaliditetom, poštovati postojeće zakone, realizovati aktivnosti iz Lokalnog plana i Nacionalne strategije. Sa okruglog stola je poručeno da će otvaranje ambulante za primarnu fizikalnu terapiju pri Domu zdravlja Nikšić , koje je planirano za februar naredne godine, učiniti fizikalnu terapiju dostupnijom.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *